El & automation

Vi levererar kompletta el- och automationslösningar till industrin. Våra kunder har ofta tuffa miljöer och ställer stora krav på optimering och tillgänglighet.

Vår kompetens finner du inom process- och maskinstyrning samt låg- och mellanspänningsställverk. Våra kunder finner du bland företag som tillverkar och underhåller kylanläggningar, kvalificerade maskiner, processindustri såsom renings- och avloppsverk samt papper och massa för att ge några exempel.

  • Kvalificerad maskinstyrning, från projektbaserad enstycksproduktion till seriemässig produktionsvolym
  • Styrning av kylanläggningar, även marin utrustning
  • Retrofit
  • Pumpstationsstyrning
  • Låg- och mellanspänningsställverk
  • Kartering av befintlig utrustning
  • Elektrisk och mekanisk installation
  • Idrifttagning
  • Underhåll

Affärsområdesansvarig:
Niklas Håkansson
011-31 44 10

Kontakta oss

Inte läsbart? Ändra text.

Skriv din sökfras och tryck på Enter

F