Specialområden

Pumpstationer

Företagen i Johsjö-gruppen har sammanlagt erfarenhet av automatisering av drygt 400 pumpstationer för spillvatten, dagvatten eller tryckstegring. Genom vår mångåriga erfarenhet har vi med hänsyn till den ofta tuffa miljön utvecklat koncept för driftoptimering och övervakning.

Skidmontage

Inom framförallt gas- och vätskedistribution, pumplösningar, samt andra passande tekniklösningar bygger vi kompletta och kvalificerade ramverkskonstruktioner, så kallade skiddar.

Framförallt inom kyla, energi, läkemedels- och industriella applikationer så erbjuder vi allt från koncept och konstruktioner till leverans, installation och idrifttagning på plats hos kunden.
Genom en effektiv projektledning, produktionsnära konstruktion inom mekanik, automation och el samt lång erfarenhet inom området erbjuder vi optimerade lösningar.

Kylanläggningar

Industriautomatiks erfarenhet omfattar en mängd kylanläggningar, automatisering av värmepumpar, industrikyla och energianläggningar. Genom vår mångåriga erfarenhet har vi insikt och kunskaper om regleringssekvenser, säkerhet och funktioner som bidrar till ekonomisk och hållbar drift. Med åren har vi även utvecklat ett koncept för uppgradering ”Retrofit” på gamla styrsystem för kylmaskiner.

Kontakta oss

Inte läsbart? Ändra text.

Skriv din sökfras och tryck på Enter

F