Tank- och tryckkärlsproduktion

På JohSjö Industri AB konstruerar och producerar vi högkvalitativa rostfria tankar och tryckkärl. Vi är en av de ledande leverantörerna till läkemedelsindustrin. Detta borgar för en hög nivå både vad gäller konstruktion och produktion.

Förutom läkemedelskunder hittar du kunder inom olika en rad olika industrier där vi levererar rostfria tankar till en rad olika användningsområden.

Vi har på senare tid breddat vårt erbjudande genom ett tätt samarbete med tjeckiska producenter av tankar. Det ger oss unika möjligheter att vara en komplett leverantör av tankar. Vårt program spänner därmed från små läkemedelstankar till mycket stora tankar för helt andra ändamål.
Dessa partner är kvalitetssäkrade och vi arbetar fortsatt med vår egen konstruktion. Detta gör att du som kund får samma interface och snitt som om vi skulle producera i vår egen verkstad.

TANKAR OCH TRYCKKÄRL

TRYCKBERÄKNINGAR OCH KONSTRUKTIONER

Konstruktion

Kontakta oss

Inte läsbart? Ändra text.

Skriv din sökfras och tryck på Enter

F