Våra gemensamma resurser

 • Rostfri plåt-och svetsverkstad med systembyggnation 3000 kvm
 • El-och apparatskåpsverkstad 1200 kvm
 • Installationsverkstad 200 kvm
 • Lager och förråd
 • Etablerat underleverantörsnätverk
 • Tätt samarbete med tredjeparts inspektionsföretag
 • Nära samarbete med utvalda leverantörer
 • Projektledning
 • Mekanikkonstruktion, elkonstruktion, programmering och beräkning
 • Kvalificerad svetsning, plåtbearbetning samt systembyggnation
 • Apparatskåps-och ställverksbyggnation
 • Industrielektriker med EX/ATEX

Miljö & kvalitet

JohSjö-gruppen genomsyras av kundfokus, ansvar, laganda, kreativitet och glädje.

Vi erbjuder produkter, lösningar och tjänster som möter eller överträffar våra kunders krav avseende kvalitet, miljöbelastning och energiförbrukning. Alla medarbetare bidrar genom sitt yrkeskunnande, erfarenhet och engagemang till att våra leveranser möter våra kunders förväntningar och krav.

Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår påverkan på miljön. Detta gör vi genom att arbeta på ett sätt som främjar en minskad energianvändning, minskad mängd kemiska ämnen och material samt minimerar vårt avfall. Ständiga förbättringar är ett naturligt inslag i vår vardag.

Inom JohSjö-gruppen säkrar vi att alla medarbetare har rätt utbildning och kompetens genom att kontinuerligt utvärdera den enskilda medarbetarens utbildningsbehov samt marknadens förväntningar och behov.

Vi skall med hjälp av mål, handlingsplaner och uppföljning av vår verksamhet arbeta för att vi ständigt minskar vår miljöpåverkan samt säkrar och utvecklar vår kvalitet. Att följa lagkrav, reglementen och andra regler är en naturlig del av vår vardag.

Vi bevakar samhällets krav och regler samtidigt som vi aktivt håller oss uppdaterade vad gäller utvecklingen inom våra respektive verksamhetsområden.

Hela JohSjö-gruppen är certifierad enligt ISO9001:2015, ISO14001:2015 och OHSAS18001:2007. Joh Sjö Industri AB är dessutom certifierat enligt ISO3834-2:2005.

Affärsidé & vision

Vår affärsidé är att våra gemensamma krafter förverkligar dina idéer.

Det kundfokus vi har ligger i att vi är lyhörda och är ständigt under utveckling.

Flexibilitet och smidighet är likaså något vi strävar mot att alltid erbjuda kunden. Det är också viktigt för oss att följa upp leveransen och lära oss av den till nästa. Ingen order är för stor för vår kapacitet eller för liten för vårt fulla intresse!

Vi tar personligt ansvar för vårt arbete, samt håller vad vi lovar och informerar i god tid om det inte går. Den laganda vi besitter ligger i våra kompletterande kompetenser. Vi uppträder lojalt och visar respekt mot kunder, leverantörer och varandra. Kreativitet är likaså ett ledord för oss, vi välkomnar dina idéer och är inte rädda att pröva nya utmaningar.

CSR

JohSjö-gruppen driver ett arbete inom området för Corporate Social Responsibility och vårt övergripande mål är att uppfylla ett hållbart företagande. Arbetet innebär att JohSjö-gruppen tar ett långsiktigt ansvar för en hållbar utveckling av medarbetare, miljö och lönsamhet.

Vi har inom koncernen en uppförandekod under införande som omfattar alla bolag.

Ekonomiskt värdeskapande är en hörnsten för att kunna investera i hållbar utveckling och JohSjö-gruppen arbetar målmedvetet för att försäkra att vi är både konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva.

Vårt sociala värdeskapande är en förutsättning för vår hållbara utveckling vilket inkluderar våra kunder, leverantörer, medarbetare, samarbetspartners och vi stödjer också inititativet Ett drogfritt Norrköping.

Kontakta oss

Inte läsbart? Ändra text.

Skriv din sökfras och tryck på Enter

F