Välkommen till JohSjö-gruppen

Våra gemensamma krafter förverkligar idéer

Det unika med JohSjö-gruppen är ett stort applikationskunnande och en produktionsnära konstruktion. Kombinera detta med kundfokus, kreativitet, ansvar, laganda samt glädje, så har vi fångat in andan inom gruppen. JohSjö-gruppen är en privatägd koncern med en bred industriell verksamhet samlad I Norrköping. Vi tar din idé eller koncept genom hela kedjan med konstruktion, produktion, installation och idrifttagning. Inom respektive enhet erbjuder vi spetskompetens inom konstruktion, produktion och installation. Vi är idag drygt 70 anställda och omsätter drygt 100 MSEK. Redan 1910 myntade Johan Sjö, grundaren av JohSjö, begreppet ”Ingen order för stor för vår kapacitet, ingen för liten för vårt fulla intresse”, vilket fortfarande gäller.

Ekonomi- och FinansNyheterna har gjort en webbfilm om Norrköping där JohSjö-gruppen deltar. Titta gärna på denna film och du får en bra introduktion till vår verksamhet. Mest intresserad av JohSjö-gruppen? Spola fram 13 minuter och 25 sekunder. För att komma direkt till filmen klicka här

icon MILJÖ & KVALITET

JohSjö-gruppen genomsyras av kundfokus, ansvar, laganda, kreativitet och glädje. Vi erbjuder produkter, lösningar och tjänster som möter eller överträffar våra kunders krav avseende kvalitet, miljöbelastning och energiförbrukning. Alla medarbetare bidrar genom sitt yrkeskunnande, erfarenhet och engagemang till att våra leveranser möter våra kunders förväntningar och krav. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår påverkan på miljön. Detta gör vi genom att arbeta på ett sätt som främjar en minskad energianvändning, minskad mängd kemiska ämnen och material samt minimerar vårt avfall. Ständiga förbättringar är ett naturligt inslag i vår vardag. Inom JohSjö-gruppen säkrar vi att alla medarbetare har rätt utbildning och kompetens genom att kontinuerligt utvärdera den enskilda medarbetarens utbildningsbehov samt marknadens förväntningar och behov. Vi skall med hjälp av mål, handlingsplaner och uppföljning av vår verksamhet arbeta för att vi ständigt minskar vår miljöpåverkan samt säkrar och utvecklar vår kvalitet. Att följa lagkrav, reglementen och andra regler är en naturlig del av vår vardag. Vi bevakar samhällets krav och regler samtidigt som vi aktivt håller oss uppdaterade vad gäller utvecklingen inom våra respektive verksamhetsområden.


icon AFFÄRSIDÉ & VISION

Vår affärsidé är att våra gemensamma krafter förverkligar dina idéer. Det kundfokus vi har ligger i att vi är lyhörda och är ständigt under utveckling. Flexibilitet och smidighet är likaså något vi strävar mot att alltid erbjuda kunden. Det är också viktigt för oss att följa upp leveransen och lära oss av den till nästa. Ingen order är för stor för vår kapacitet eller för liten för vårt fulla intresse! Vi tar personligt ansvar för vårt arbete, samt håller vad vi lovar och informerar i god tid om det inte går. Den laganda vi besitter ligger i våra kompletterande kompetenser. Vi uppträder lojalt och visar respekt mot kunder, leverantörer och varandra. Kreativitet är likaså ett ledord för oss, vi välkommnar dina idéer och är inte rädda att pröva nya utmaningar.


icon CSR

JohSjö-gruppen driver ett arbete inom området för Corporate Social Responsibility och vårt övergripande mål är att uppfylla ett hållbart företagande. Arbetet innebär att JohSjö-gruppen tar ett långsiktigt ansvar för en hållbar utveckling av medarbetare, miljö och lönsamhet. Vi har inom koncernen en uppförandekod under införande som omfattar alla bolag. Ekonomiskt värdeskapande är en hörnsten för att kunna investera i hållbar utveckling och JohSjö-gruppen arbetar målmedvetet för att försäkra att vi är både konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva. Vårt sociala värdeskapande är en förutsättning för vår hållbara utveckling vilket inkluderar våra kunder, leverantörer, medarbetare, samarbetspartners och vi stödjer också inititativet Ett drogfritt Norrköping.


ENHETER

VÅR SERVICE

 • gallery 1
 • Konstruktion och utveckling

  Stort applikationskunnande och produktionsnära konstruktion kännetecknar hela JohSjö-gruppen. Inom respektive del av JohSjö-gruppen hittar du ett stort kunnande och en stor förståelse för våra kunders applikationer och deras unika förutsättningar. Vi tar oss an allt från kompletta system och anläggningar till konstruktion av en enskild detalj och renritning. Vi erbjuder mekanisk konstruktion, elektrisk konstruktion, programmering och beräkningar för att ge några exempel. Konstruktionsuppdrag som spänner över flera teknikområden löser vi lätt då alla våra teknikresurser finns under samma tak.

 • gallery 2
 • System- och anläggningslösningar

  Inom JohSjö System AB syr vi ihop en komplett leverans. Du kan komma till oss med en idé och/eller ett koncept och vi guidar dig hela vägen från utkast, systemintegrering, konstruktion och produktion till installation och igångkörning. Genom ett enkelt och effektivt projektarbete, ett stort applikationskunnande och en produktionsnära konstruktion är vi din partner för att snabbt komma till marknaden med ditt koncept. Vi har erfarenhet från ett brett spektra av applikationsområden. Bränslesystem, komplett processlinje, kundunik testanläggning, komplett rökgasfilter och biogasanläggning är några exempel på vad vi har tagit fram under senare tid.

 • gallery 3
 • Projektledning

  I nära samarbete med våra kunder tar vi projekt från idé till produktion och installation. Detta är möjligt genom en enkel och effektiv projektmodell, samlade resurser och närhet till produktionsresurser. Vi har ett stort nätverk av kompletterande underleverantörer där vi har ett mycket nära samarbete, vilket också underlättar och effektiviserar våra projekt.

 • gallery 4
 • Montering

  Både inom mekanik och el samt angränsande områden som elektromekanik, pneumatik och hydraulik så gör vi monteringsarbeten. Från ramverksbaserade så kallade skiddar till mindre rena mekanikmontage och byggen av el- och styrskåp.

 • gallery 1
 • Tank- och tryckkärlsproduktion

  På JohSjö Industri AB konstruerar och producerar vi högkvalitativa rostfria tankar och tryckkärl. Vi är en av de ledande leverantörerna till läkemedelsindustrin. Detta borgar för en hög nivå både vad gäller konstruktion och produktion. Förutom läkemedelskunder hittar du kunder inom olika en rad olika industrier där vi levererar rostfria tankar till en rad olika användningsområden. Vi har på senare tid breddat vårt erbjudande genom ett tätt samarbete med tjeckiska producenter av tankar. Det ger oss unika möjligheter att vara en komplett leverantör av tankar. Vårt program spänner därmed från små läkemedelstankar till mycket stora tankar för helt andra ändamål. Dessa partner är kvalitetssäkrade och vi arbetar fortsatt med vår egen konstruktion. Detta gör att du som kund får samma interface och snitt som om vi skulle producera i vår egen verkstad.

 • gallery 2
 • Installation och idrifttagning

  Inom JohSjö-gruppen följer vi våra kunder ut i fält och säkrar en professionell installation och idrifttagning. Tack vare samarbete med stora exporterande kunder har vi erfarenhet av installation i internationell miljö med andra krav och fysiska miljöer än en närliggande industri visar upp.


BRANSCHER
 • partner 1
 • partner 2
 • partner 3
 • partner 4
 • partner 5
 • partner 5

JOBBA HOS OSS

Medarbetarna är vår främsta styrka. JohSjö-gruppen behöver kompetenta, entusiastiska och engagerade medarbetare. Medarbetare som vill vara med och utveckla verksamheten och bidra till att vi håller hög kvalitet och når våra högt uppsatta mål. En anställning inom JohSjö-gruppen präglas av stor frihet men också av krav på stort ansvarstagande och leverans mot uppsatta mål. Det är viktigt att du finner en miljö och utrymme för eget tänkande och tydligt ansvarsområde som stimulerande. Bolagen inom JohSjö-gruppen är relativt små och varje medarbetares bidrag är av största vikt. Utveckling får man vanligtvis genom att ansvarsområdet förändras i takt med att affärer och teknik utvecklas. Här får du möjlighet att arbeta med spännande och välkända kunder, med ledande teknik och engagerade medarbetare. Personalomsättningen är låg inom JohSjö-gruppen. Vill du vara en del av ett vinnande team och forma våra kommande affärer och leveranser? Skicka då in din intresseanmälan till Thomas Lundell


KONTAKTA OSS
Ni hittar oss på Zinkgatan 2, Norrköping. Se karta för vägbeskrivning.

Kontakta oss genom att lämna ditt meddelande via formuläret.

icon 1Zinkgatan 2, 601 04 Norrköping

icon 2 011-440 05 00

icon 3www.johsjo.se