JohSjö - Gruppen

Affärsområden - Pharma & Biotech

Processer enligt branschens
högst ställda krav

Våra processer är anpassade för att leva upp till branschens krav på kvalitet, dokumentation och spårbarhet. Vi hjälper såväl svenska som internationella läkemedels-och
life science-företag.

Bland våra kunder finns till exempel företag som tillverkar vaccin, där det finns krav på spårbarhet ner till komponentnivå. Vi levererar bland annat tankar, tryckkärl och olika specialprodukter. Vi arbetar så gott som uteslutande i rostfria material. Idag omfattar verksamheten alla led från utveckling till tillverkning inklusive installation, kontroll och drifttagning. Detta gäller både enklare objekt och komplext sammansatta produkter med högt förädlingsvärde.

Vår ambition är att, oavsett uppdragets omfattning, medverka till slutprodukter med hög kvalitet och funktion. Förutsättningarna för detta är kompetent personal, anpassad maskinutrustning och ett väl utbyggt kvalitetssystem.

Rostfri LR
Jörgen Carlsson

Jörgen Carlsson

Affärsområdeschef
/ Pharma & Biotech
JohSjö - Verksamhetsområden

Med alla resurser under ett och
samma tak

Vi erbjuder spetskompetens inom rostfritt, elinstallation och automation. Men inte bara det, lika viktig är hela den industriella bredd som du som kund får del av. Tillsammans med oss är du i trygga händer. Från start till mål. Med egna resurser för konstruktion och tillverkning inom både mek- och kraft/automation tar vi fullt ansvar och håller ihop projekten med en och samma kontaktperson.

Stainless

Rostfritt - ett av våra specialistområden

Som leverantör av processtankar och tryckkärl till läkemedelsindustrin och ledande industriföretag lever vi upp till högt ställda krav vad gäller kapacitet, kvalitet och hantverkskunnande.

Elektromontage installation

Elinstallationer utöver det vanliga

JohSjö tillhandahåller el-installation, automation och montage för process och industri. Vi designar och levererar kompletta anläggningar och lösningar mot kund.

Industriautomatik

Din kompletta automationspartner

Med effektiv och produktionsnära konstruktion och programmering hjälper vi dig med automation, apparatskåp och ställverk. Vi är din partner genom hela kedjan från projektering, konstruktion och montage till idrifttagning och service.

Referenser