JohSjö - Gruppen

Verksamhetsområden - Elektromontage Installation

Elinstallationer utöver det vanliga

Inom EMI arbetar ca 30 personer, samtliga med spetskompetens inom processautomation, industri och kraftdistribution.

Alla våra montörer har ESA19 och övriga kravutbildningar. Dessutom utbildning inom Ex/ATEX installationer och klassning. Vi har mångårig erfarenhet av industriell installation, entreprenader, industriell service, underhåll och retrofit. Vi utför högspänningsarbeten upp till 130kV på nät, stationer och ställverk
EMI har dessutom stor erfarenhet av en mängd olika el/styr entreprenader inom VA.

Projekt och entreprenad

Service och underhåll

EMI
Certifikat

Referenser

Effektiv fjärrkylning med E.ON och LiU
Solpaneler som ger grönare el