JohSjö - Gruppen

Verksamhetsområden - Stainless

Rostfritt – alltid rätt för miljön.

Sedan 1976 har Johsjö Industri framgångsrikt levererat processtankar, tryckkärl och speciallösningar till den nordiska läkemedelsindustrin – en av exportindustrins viktigaste spelare.

Plåtformning, kvalificerad rostfri svetsning, slipning och ytbehandling är våra kärnkompetenser. Vi har en egen konstruktionsavdelning med mycket hög kompetens och som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen. Detta utgör en framgångsfaktor då de flesta leveranser är helt kundanpassade.

Enstyckstillverkningen hos oss baseras på ”lean tänk” och rätt automationsgrad inom varje område. Detta säkrar våra leveranser som motsvarar kundens högt ställda krav.

Rostfritt
RA-krav, slipning, noggrannhet
CAD
Design, dimensionering, beräkning
Cirklar för Stainless
Stainless
Certifikat

Referenser