JohSjö - Gruppen

Om oss

Tydlig fokus på kvalitet och miljö

På JohSjö har vi en extrem bred kompetens i våra olika företag, som arbetar tätt tillsammans. Genom att ligga i teknikens framkant kan vi hjälpa våra kunder med att göra de mest effektiva valen, där både miljön och plånboken blir vinnare. Vi jobbar också med Lean manufacturing, där fokuset ligger på resurseffektiv tillverkning och att maximalt ta tillvara den kunskap vi har.
Vårt miljö- och hållbarhetsarbete rymmer även Norrköpings största solcellsanläggning, som driver JohSjös verksamhet. Att använda oss av solel i så stor utsträckning som möjligt känns helt rätt och därför är det självklart för oss att stå bakom FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Sustainable Development Goals 7
Sustainable Development Goals 8
Sustainable Development Goals 9

JohSjös hållbarhetsplicy

Vår hållbarhetspolicy fokuserar på att minska miljöpåverkan, främja en positiv samhällsutveckling och ständigt förbättra vår hållbarhetsprestanda. Detta uppnår vi genom att följa relevanta lagkrav, sätta upp mål för att förbättra våra processer, och säkerställa att våra beslut och aktiviteter beaktar energi, avfall, utsläpp, råvaror, kemikalier, säkerhet, hälsa, mänskliga rättigheter och lönsamhet. Genom öppen och tydlig dialog med alla intressenter, från anställda till kunder och leverantörer, bygger vi en stabil och hållbar framtid och på så sätt bidra till FNs hållbarhetsmål.

Helhets- och systemlösningar

På JohSjö har vi under många år fått förtroendet att jobba med kunder i samhällskritiska funktioner, till exempel läkemedelsindustrin och kraftnätföretag. Därför är vi vana vid de extremt höga krav som ställs på oss, i varje led av ett projekt. Som kund till oss kan du lita på att vi har full koll på olika regelverk och du kan lugnt låta oss ta ansvaret för all dokumentation. 

Några av våra andra styrkor är:

2010 blev paletten komplett

JohSjö System AB startades 2007 på initiativ av Johsjö Industri AB och EMIAB (Elektromontage Installation AB). Detta då kunderna efterfrågat totalåtaganden i form av helhetslösningar och systemlösningar.

2010 blev paletten komplett i och med förvärvet av IndustriAutomatik Norrköping AB. Sedan 2019 är alla dessa bolag under samma flagg, JohSjö, men drivs också som separata företag. Vi erbjuder komplett projektledning från idé och konceptförslag till färdigt system och drifttagning. Därefter utför vi underhåll, service och förbättringar genom
våra gemensamma resurser inom flertalet ingenjörsområden.
Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi hantera allt från enstaka detaljer till komplexa uppdrag inklusive konstruktion, produktionsoptimering och logistik. Vi försöker att finna ett helhetsperspektiv tillsammans med dig för att förenkla och rationalisera processen så långt som möjligt.

1910

JohSjö bildas.
Verksamheten består av försäljning av förnödenheter för pappersbruk, sliperier och cellulosafabriker.

1975

JohSjö Industri AB bildas.

2007

JohSjö System AB bildas.
På initiativ av JohSjö Industri och EMI.

2009

JohSjö Industri AB certifieras ISO 3834-2 och ISO 9001.

2010

IndustriAutomatik Norrköping AB förvärvas.

2013

Alla företag flyttar in på samma adress.

2014

JohSjö-gruppen bildas.

2016

EMI förvärvas av JohSjö-gruppen.

2016

Hela JohSjö-gruppen certifieras med ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och OHSAS 18001:2007.

2019

JohSjö System, JohSjö Industri, IndustriAutomatik Norrköping och EMI förenas under namnet JohSjö.