JohSjö - Gruppen

Verksamhetsområden - Industriautomatik

Din kompletta automationspartner

Industriautomatik erbjuder totallösningar inom automation, apparatskåp och ställverk. Alltid med effektiv och produktionsnära konstruktion och programmering.

I vår flexibla produktion hanterar vi allt från prototyper till stora automationsskåp. I ett separat flöde sker vår volymproduktion där vi hanterar serier på upp till 1000 st/år. Vi arbetar med full spårbarhet på ingående artiklar när så önskas. Test, slutprovning och funktionstest ingår alltid. Vi är din partner genom hela kedjan – från projektering, konstruktion, prototyp till idrifttagning och service.

Industriinstallation
Projektbaserad produktion, retrofit
Industriinstallation
Volym och serietillverkning
Cirklar för Industriautomatik
Industriautomatik
Certifikat

Referenser