Förverkligat stora idéer i 100 år

På JohSjö tar vi dina idéer och koncept genom hela kedjan. Så har vi arbetat sedan 1910.
Vi erbjuder flexibla tjänster med spetskompetens inom konstruktion, produktion och installation.
Vår långa framgång bygger på en bred industriell kompetens, ett högt applikationskunnande och en unik laganda som gör att vi går in i varje uppdrag med största engagemang.

Stainless

Vi har rostfritt i tankarna

Rostfritt är ett av våra specialistområden. Som leverantör av processtankar och tryckkärl till läkemedelsindustrin och ledande industriföretag lever vi upp till högt ställda krav vad gäller kapacitet, kvalitet och hantverkskunnande.

Elektromontage installation

Elektromontage installation

Elinstallationer utöver det vanliga

Tillhandahåller el-installation, automation och montage för process och industri. Designar och levererar kompletta anläggningar och lösningar mot kund.

Industriautomatik

Din kompletta automationspartner

Med effektiv och produktionsnära konstruktion och programmering hjälper vi dig med automation, apparatskåp och ställverk. Vi är din partner genom hela kedjan – från projektering, konstruktion och montage till idrifttagning och service.

Tre starka affärsområden

El & automation

Vi levererar kompletta el- och automationslösningar till industrin. Våra kunder verkar ofta i krävande miljöer och ställer därför höga krav på optimering och tillgänglighet.

Industri & process

Med enkelhet och effektiv projektledning möter vi industrins krav på funktionalitet, säkerhet och effektivitet. Bland våra kunder finns processindustrier, gasturbintillverkare och maskinbyggare.

Pharma & biotech

Våra processer är anpassade för att leva upp till branschens krav på kvalitet, dokumentation och spårbarhet. Vi hjälper såväl svenska som internationella läkemedels- och life science-företag.

Ingen order är för stor för vår kapacitet,
ingen för liten för vårt fulla intresse

JohSjö är ett snabbfotat företag som håller vad vi lovar.
Vi arbetar kundnära, kreativt och flexibelt för att förverkliga dina idéer på bästa sätt.