JohSjö - Gruppen

Effektiv fjärrkylning med E.ON och LiU

Genom att dra nytta av frikyla från strömmen i centrala Norrköping har E.ON skapat en toppmodern anläggning som förser Campus Norrköping och andra centrala verksamheter med nödvändig fjärrkyla.

Tekniken bygger på att omvandla det cirkulerande och svala vattnet till kyla. I projektet kom JohSjö Industriautomatiks höga kompetens inom konstruktion, el och automation väl till pass. Men inte bara det, tack vare företagets stora bredd fick E.ON en totalentreprenad som var mycket viktig när den befintliga och föråldrade ammoniakanläggningen ersattes med ny modern teknik.

Resultatet blev E.ON:s effektiva fjärrkylanläggning som genererar den kyla som krävs för att bland annat förse Campus Norrköpings datorhall, Louis de Geer samt de centrala varuhusen med nödvändig kyla.

– JohSjö höll på ett föredömligt sätt ihop hela leveransen inklusive projektledning, elinstallationer, konstruktion, programmering samt installation av automationsutrustning och ställverk. Den insatsen var helt avgörande för att projektet skulle bli så lyckat, säger Jonas Vogel, projektledare på EON.

Solpaneler som ger grön el från dag 1

Efterfrågan på solpaneler växer hela tiden, och JohSjö har genomfört ett flertal installationer av denna miljövänliga energiförsörjning som inte bara ger lägre miljöavtryck utan även dramatiskt sänker energikostnaden.

– Allra bäst passar solceller för industri- och logistikaktörer med en hög förbrukning under dagtid när solen skiner. Lösningen är perfekt om man har en batteripark där truckar kontinuerligt ska laddas, förklarar Niklas Håkansson, chef för marknad och affärsutveckling på JohSjö.

För att få största möjliga utväxling av sin solanläggning gäller det att på ett säkert och effektivt sätt kunna kan tillvarata solenergin och omvandla den till den kraftdistribution som används på plats. Det är inga problem för JohSjö som har gedigen kompetens inom både el- och ställverkskonstruktion.

Panelerna kommer från Garo (Bisol) och är EU-tillverkade på ett grönt sätt. Det innebär att inte heller själva framställandet har haft någon negativ miljöpåverkan. På så sätt blir avtrycket klimatpositivt från dag 1.

– En ytterligare fördel är att det går att få installationen finansierad. Eftersom vi är Siemens solutions partner, säger Niklas och tillägger att det naturligtvis finns solpaneler på det 1 500 m2 stora egna taket.

Installationerna omgärdas dessutom av ett strikt regelverk, inte minst när det gäller säkerhet, och långt ifrån alla aktörer tar hänsyn till detta när panelerna sätts upp. Enligt Elsäkerhetsverkets normer måste detta göras av behöriga elektriker, och det är inga problem för JohSjö eftersom alla är certifierade.

Vattenrening till innovativa Surfcleaner

Pionjären Surfcleaner tillhör världstoppen när det gäller design och utveckling av produkter som tar bort, separerar och återvinner exempelvis olja, diesel, bensin, plast och slam. JohSjö står för tillverkning och testanläggning.

– Att få kontroll över alla dessa farliga ämnen är A och O för alla seriösa aktörer inom exempelvis raffinaderi- och reningsverksbranschen. Vi är mycket stolta över att vara en del av detta för framtiden så viktiga hållbarhetsarbete, säger Niklas Håkansson, chef för marknad och affärsutveckling på JohSjö.

Tekniken i sig är banbrytande och ligger i absolut framkant. De slutprodukter som ”gör jobbet” kan enkelt beskrivas små jollar som flyter omkring i det omkring i det förorenade vattnet, suger i sig ytvattnet och samlar de olika föroreningarna i en behållare som separerar detta från det rena vattnet.

JohSjö Industri och process ansvarar för hela produktionskedjan som innefattar allt från mekanisk tillverkning, köp av komponenter samt design av apparatskåp för att Surfcleaner ska kunna leva upp till marknadens högt ställda krav.

– Denna verksamheten styrs av rigorösa regelverk när det gäller certifiering för EX/ATEX vilket vi naturligtvis har kompetens för, avslutar Niklas.

Oljespill