JohSjö - Gruppen

Solpaneler som ger grön el från dag 1

Efterfrågan på solpaneler växer hela tiden, och JohSjö har genomfört ett flertal installationer av denna miljövänliga energiförsörjning som inte bara ger lägre miljöavtryck utan även dramatiskt sänker energikostnaden.

– Allra bäst passar solceller för industri- och logistikaktörer med en hög förbrukning under dagtid när solen skiner. Lösningen är perfekt om man har en batteripark där truckar kontinuerligt ska laddas, förklarar Niklas Håkansson, chef för marknad och affärsutveckling på JohSjö.

För att få största möjliga utväxling av sin solanläggning gäller det att på ett säkert och effektivt sätt kunna kan tillvarata solenergin och omvandla den till den kraftdistribution som används på plats. Det är inga problem för JohSjö som har gedigen kompetens inom både el- och ställverkskonstruktion.

Panelerna kommer från Garo (Bisol) och är EU-tillverkade på ett grönt sätt. Det innebär att inte heller själva framställandet har haft någon negativ miljöpåverkan. På så sätt blir avtrycket klimatpositivt från dag 1.

– En ytterligare fördel är att det går att få installationen finansierad. Eftersom vi är Siemens solutions partner, säger Niklas och tillägger att det naturligtvis finns solpaneler på det 1 500 m2 stora egna taket.

Installationerna omgärdas dessutom av ett strikt regelverk, inte minst när det gäller säkerhet, och långt ifrån alla aktörer tar hänsyn till detta när panelerna sätts upp. Enligt Elsäkerhetsverkets normer måste detta göras av behöriga elektriker, och det är inga problem för JohSjö eftersom alla är certifierade.