JohSjö - Gruppen

Vattenrening till innovativa Surfcleaner

Pionjären Surfcleaner tillhör världstoppen när det gäller design och utveckling av produkter som tar bort, separerar och återvinner exempelvis olja, diesel, bensin, plast och slam. JohSjö står för tillverkning och testanläggning.

– Att få kontroll över alla dessa farliga ämnen är A och O för alla seriösa aktörer inom exempelvis raffinaderi- och reningsverksbranschen. Vi är mycket stolta över att vara en del av detta för framtiden så viktiga hållbarhetsarbete, säger Niklas Håkansson, chef för marknad och affärsutveckling på JohSjö.

Tekniken i sig är banbrytande och ligger i absolut framkant. De slutprodukter som ”gör jobbet” kan enkelt beskrivas små jollar som flyter omkring i det omkring i det förorenade vattnet, suger i sig ytvattnet och samlar de olika föroreningarna i en behållare som separerar detta från det rena vattnet.

JohSjö Industri och process ansvarar för hela produktionskedjan som innefattar allt från mekanisk tillverkning, köp av komponenter samt design av apparatskåp för att Surfcleaner ska kunna leva upp till marknadens högt ställda krav.

– Denna verksamheten styrs av rigorösa regelverk när det gäller certifiering för EX/ATEX vilket vi naturligtvis har kompetens för, avslutar Niklas.

Oljespill