JohSjö - Gruppen

Effektiv fjärrkylning med E.ON och LiU

Genom att dra nytta av frikyla från strömmen i centrala Norrköping har E.ON skapat en toppmodern anläggning som förser Campus Norrköping och andra centrala verksamheter med nödvändig fjärrkyla.

Tekniken bygger på att omvandla det cirkulerande och svala vattnet till kyla. I projektet kom JohSjö Industriautomatiks höga kompetens inom konstruktion, el och automation väl till pass. Men inte bara det, tack vare företagets stora bredd fick E.ON en totalentreprenad som var mycket viktig när den befintliga och föråldrade ammoniakanläggningen ersattes med ny modern teknik.

Resultatet blev E.ON:s effektiva fjärrkylanläggning som genererar den kyla som krävs för att bland annat förse Campus Norrköpings datorhall, Louis de Geer samt de centrala varuhusen med nödvändig kyla.

– JohSjö höll på ett föredömligt sätt ihop hela leveransen inklusive projektledning, elinstallationer, konstruktion, programmering samt installation av automationsutrustning och ställverk. Den insatsen var helt avgörande för att projektet skulle bli så lyckat, säger Jonas Vogel, projektledare på EON.